Email: info@icomp.sk
Tel: +421 948 053 456

Záhrada

 1. Automatické zapínanie zavlažovania
 2. Zapínanie osvetlenia a zavlažovania v záhrade pomocou klávesnice alarmu
 3. Zapínanie zavlažovania pomocou mobilného telefónu
 4. Automatické vetranie skleníka
 1. Automatické zatiahnutie krytu bazéna po zapnutí ochrany
 2. Zatiahnutie krytu bazéna pomocou klávesnice alarmu
 3. Zapínanie ohrevu vody v bazéne pomocou mobilného telefónu
 4. Automatické spúšťanie filtrácie vody v bazéne

Kúrenie, vetranie a klimatizácia

 1. Monitorovanie teploty pomocou alarmu
 2. Zapínanie vykurovania na diaľku odoslaním SMS správy
 3. Ovládanie vykurovania pomocou mobilnej aplikácie MyJABLOTRON
 4. Automatické blokovanie kúrenia počas vetrania
 5. Automatické vypnutie klimatizácie po otvorení okien
 6. Automatické sťahovanie žalúzií po zapnutí ochrany a ich vytiahnutie po vypnutí ochrany
 7. Sťahovanie a vyťahovanie žalúzií pomocou klávesnice alarmu
 8. Sťahovanie a vyťahovanie žalúzií pomocou diaľkového ovládača alarmu
 9. Automatické vytiahnutie žalúzií po otvorení balkóna

Osvetlenie

 1. Automatické rozsvietenie po vypnutí ochrany
 2. Automatické zhasnutie svetiel, keď sa v miestnosti nikto nenachádza
 3. Automatické zhasnutie svetiel po zapnutí ochrany
 4. Automatické rozsvietenie pri vstupe do miestnosti
 5. Automatické rozsvietenie nočného koridoru pre cestu do kúpeľne a na toaletu
 6. Rozsvietenie svetiel v altánku a v záhrade na diaľku pomocou diaľkového ovládača
 7. Rozsvietenie svetiel v altánku a v  záhrade na diaľku pomocou mobilu
 8. Osvetlenie firemného loga
 9. Ovládanie osvetlenia príjazdovej cesty na diaľku

Garáž

 1. Upozornenie na to, že garáž / brána z ostala otvorená po zapnutí ochrany
 2. Otváranie / zatváranie garáže a brány diaľkovým ovládačom od alarmu
 3. Otváranie / zatváranie garáže prezvonením z mobilu
 4. Otváranie / zatváranie garáže pomocou mobilnej a webovej aplikácie MyJABLOTRON
 5. Otváranie / zatváranie garáže bliknutím diaľkových svetiel auta
 6. Zatváranie garáže automaticky so zapnutím ochrany
 7. Otváranie / zatváranie garáže so signalizáciou otvorenia na klávesnici alarmu

Šetrenie nákladov, predchádzanie škodám

 1. Meranie spotreby elektrickej energie a jej kontrola cez mobilnú aplikáciu a internet
 2. Meranie spotreby vody, plynu a ich kontrola cez mobilnú aplikáciu a internet
 3. Automatické vypnutie elektriny v celom objekte po zapnutí ochrany
 4. Automatické vypnutie vybraných elektrických zásuviek po zapnutí ochrany
 5. Automatické odstavenie vody po zapnutí ochrany
 6. Automatické odstavenie vody v prípade úniku alebo havárie
 7. Automatické odstavenie plynu po zapnutí ochrany alebo pri zistení unikajúceho plynu
 8. Automatické vypnutie kúrenia počas vetrania